Kveldens Ord: Gausskurven

GausskurvenNormalfordelingen, Gausskurven, er i matematikken (hovedsakelig i sannsynlighetsteori og statistikk) den desidert viktigste fordelingen. En normalfordelt variabel antar ofte verdien som ligger nær middelverdien, og sjelden verdien som har stor avvikelse. Derfor ser normalfordelingen ut som en klokke, og internasjonalt brukes ofte betegnelsen bell curve.

Normalfordelingen er statistikkens desidert viktigste fordeling. Dette henger sammen med et matematisk resultat som kalles for sentralgrenseteoremet. Resultatet innebærer at summen av et stort antall uavhengige tilfeldige variabler er tilnærmet normalfordelt under visse allmenne forutsetninger, uavhengig av hvilken fordeling disse variablene hadde i utgangspunktet. Dette resulterer i at normalfordelingen dukker opp flere steder i naturen og samfunnet, og flere hendelser kan med stor nøyaktighet beskrives av normalfordelingen. Årsaken til at normalfordelingen anvendes så mye er sentralgrenseteoremet. I bl.a. naturvitenskap, sosiologi og økonomi er det normalt at man ikke forstår hvordan en viss mekanisme fungerer, men man kan teoretisk sett motivere til bruk av normalfordelinger ettersom det ofte er slik at fenomener oppstår gjennom mange små, uavhengige, tilfeldige variasjoner.

Jeg har vært fantastisk heldig ved valg av Far, i hvertfall fremstår han i mine øyne som en fornuftig mann. Han refererer for tiden til stadighet til Gausskurven. Normalfordelingen. Alt, ihvertfall det aller meste, fordeler seg som i Gausskurven. Noe er mer normalt enn noe annet. Og fordelingen vil man alltid kunne finne igjen. Det er med andre ord ikke sånn at et folkeslag eller en gruppe er bare dumme, er bare terrorister, er bare snille eller er bare slemme, du vil alltid finne hele spektret av egenskaper i en populasjon/befolkning.

Det å minne seg selv på gausskurven gjør at man ikke så lett skjærer alle over en kam (noe det er fryktelig lett å gjøre). Et lite eksempel, det er lett å se på feks amerikanere som lite gode på geografi. Dette stemmer kanskje, men man kan ikke si at alle amerikanere er dårlige på geografi. Det er noen som er fryktelig dårlige, det er mange som dårlige, det er mange som er gode, men du finner like mange som er svært gode i geografi som du finner de som er fryktelig dårlig.

Om ikke dette ga mening for deg, så skyldes nok det dårlig fremstilling fra min side, for meg er det blitt et viktig verktøy som hjelper meg til å se ting med litt andre øyne.

Share/Bookmark

Comments are closed.