Leier du bolig?

Selv om du ikke eier bolig kan regjeringens krav om “bolig-selvangivelse” også ramme deg som leier. Bolig man ikke bor i selv blir regnet som bolig nr.2, og det skal beregnes 40% av markedsverdien som ligningsverdi på denne type bolig (hytte, feriehus, utleiebolig etc). Dersom huseier opplever at boligens verdi fører til økt formueskatt, kan det fort være fristende å øke husleien.
Det er derfor viktig å kjenne sine rettigheter. Huseier kan ikke uten videre øke leien så mye han måtte ønske, dette er regulert i husleieloven. I utgangspunktet kan leien økes en gang i året, og da ikke mer enn konsumprisindeksen siden forrige leiefastsettelse. Dette betyr at huseier må regne med å ta mye av den økte utgiften selv. Endringen kan ikke tre i kraft før ett år etter forrige leiefastsettelse eller leieforholdsinngåelse, og du som leietaker har krav på minst en mnd skriftlig varsel.
Huseier har hvert 3.år mulighet til å markedstilpasse leien, og de som rammes av økt formueskatt vil nok benytte denne muligheten. Leiemarkedet er presset fra før, og de endringene vi nå ser vil kunne påvirke markedet i negativ rettning.
Rådene om å ha skriftlig leieavtale er selvfølgelig fortsatt sterkt gjeldende, og du som leietaker kan være tjent med å sette deg inn i dine rettigheter slik at du er forbredt på utleiers eventuelle forslag om å øke leien betydelig.

Les mer hos VG

Share/Bookmark

Comments are closed.