Målløs bonde

Er du bonde og bor på gård er du untatt det nye kravet om å måle areal og melde dette inn til ligningsmyndighetene. En av grunnene til at våningshus er unntatt den nye reglen er at denne type eiendom omsettes i et annet marked enn det typiske eiendomsmarkedet. En annen grunn som oppgis er at de som overtar en gård skal ha mulighet til lønnsom drift. Et våningshus er som oftest veldig stort, men prisen pr kvm er ofte endel lavere enn man vil se for et vanlig bolighus. Jeg synes dette er et helt greit unntak fra de nye reglene, det er tøft nok å skulle drive lønnsomt for den norske bonde som det er. Nå synes jeg hele boligskatten er et bomskudd, så sånn sett skulle det bare mangle at våningshus ble holdt utenfor. Var det opp til meg så ble alle boliger holdt utenfor, men det er ikke opp til meg, så da får vi forholde oss til regelverket slik det fremstår i dag.

En “felle” jeg ikke hadde sett er den som gjelder sekundærbolig. Dersom man som foreldre har kjøpt leilighet sammen med barnet, så regnes den delen man da eier som sekundærbolig for foreldrene. Det kan nå altså lønne seg å se litt på hvordan eie forholdet bør settes opp, kanskje et privat lån slik at arvingen kan eie leiligheten alene vil være å foretrekke. Det skal beregnes 40% formue på sekundærbolig, og har man sammen kjøpt en leilighet med markedsverdi 2millioner, hvor hver av partene eier 50%, så vil foreldrene få lagt på en formue lik 400.000,- og arvingen en ligningsverdi lik 25% av 1 million lik 250.000,-. Summert blir “familien” skattlagt for en formue lik 650.000,-. Dersom arvingen eier leiligheten alene, altså 100% av 2 millioner, vil ligningsverdien for leiligheten bli satt lik 25% av 2 millioner, altså 500.000,-

Utifra kommentarer på en tidligere artikkel om dette temaet her på bloggen er jeg ikke i tvil om at siste ord er sagt i denne debatten, det vil utover høsten komme enormt mye reaksjoner, når folk flest får begynt å sette seg inn i regelverket.

VG – 10.09.2010

Share/Bookmark

Comments are closed.