Mange bekker små…

bekkEr du bevisst alle de små lekkasjene fra lommeboken og kontoen? Det virker ikke så mye der og da, men tar man seg brydderiet med å se det over litt tid er det betydelige beløp som bare “forsvinner”. Noen typiske eksempler:

– En kaffe pr arbeidsdag: 20 kr x 230 arbeidsdager = 4600 kr pr år

– VG eller DB: 15 kr x 230 arbeidsdager = 3450 kr pr år

– En 1/2 brus pr arb.dag: 12,50 x 230 arb.dager = 2878 kr pr år

– En CD pr mnd: 159 x 12 = 1908 kr pr år

– En kino pr uke: 100 x 52 = 5200 kr pr år

Røyk og snus blir så høye beløp at jeg ikke tør ta det med en gang. Men dersom man prøver å være litt bevist de små tyvene, så vil man fort oppdage at det er betydelige summer som “bare blir borte”. Har du kontroll på dine bekkeløp? Det gjør seg fort (relativt sett) utslag dersom du får tettet noen av dem.

Share/Bookmark

Comments are closed.