Når hobby blir jobb

hobbyDersom du har en hobby eller en interesse som gir deg en inntekt på si, så kan denne inntekten være skattepliktig.

En hobby er nomalt noe man utøver på fritiden fordi det er noe som man er interessert i og som gir en glede, og ikke fordi man skal tjene penger. Noen klarer derimot å få noen inntekter på hobbyen sin, det være seg en godt besøkt blogg, en antikvitetssamler med teft for gode kjøp, noen er gode til å bake flotte dekorkaker, noen lager smykker eller gjør det godt som fotograf. Er man dyktig innen hobbyen sin, så kan andre være villige til å betale for det. En som baker flotte kaker kan bli engasjert til å bake bryllupskaken eller en dyktig musikker kan bli leiet inn for å spille på lokalet en lørdagskveld. Dette utløser ikke nødvendigvis en skatteplikt, men det er viktig å vurdere om hobbyen i disse tilfellene er blitt til en skattepliktig virksomhet.

Overgangen mellom hobby og virksomhet er ofte glidende. Noe som startet som en hobby, utvikler seg og blir mer og mer lik en bedrift. Et tidsaktuelt eksempel er inntekter fra aktiviteter på internett, for eksempel som den du nå leser, en blogg. De aller aller fleste av dem som skriver blogg innlegg tjener ikke penger på dette, men dersom man treffer et publikum og skriver godt kan besøkstallene og annonseinntektene fort bli ganske store. Blogg aktiviteten kan da generere penger i så stort omfang at det skattemessig vil bli regnet som en virksomhet, og ikke lenger en hobby.

Kriteriene for at dette skal skje er definert på følgende måte: Aktiviteten skal drives for egen regning og risiko, den skal ta sikte på å ha en viss varighet og omfang, og i tillegg må aktiviteten være egnet til å gi overskudd.

Jeg blir ikke veldig klok av dette, det ville for eksempel vært mye enklere å si at man for eksempel kunne tjene inntil 30.000 kroner pr år på en hobby før den gikk over til å bli regnet som en virksomhet. I praksis så er det slik at det ikke blir satt så strenge krav verken til varighet eller omfang, derfor er det viktigste kriteriet om virksomheten er egnet til å gi overskudd. Overskuddet må dekke en rimelig forrentning av det som blir investert i aktiviteten, og må kunne gi en lønn som er rimelig sett i forhold til den innsatsen som blir nedlagt.

For min del vil jeg si at timelønnen fortsatt ikke er stor nok til å kalles rimelig i forhold til innsatsen som jeg legger ned i bloggen, og jeg skal nok klare å argumentere godt dersom det blir stilt spørsmål ved et eventuelt overskudd. Så lenge det økonomiske omfanget av bloggingen ikke er så stor at det utgjør en virksomhet så er blogging å anse som en skattefri hobby. Derfor vil det heller ikke være noen form for fradragsrett for utgifter man har til bloggen (feks webhotell).

Grensen mellom hobby og virksomhet er altså svært flytende, og derfor anbefales det å ta vare på alle kvitteringer selv om man anser aktiviteten for å være en hobby. Dersom det blir bestemt at aktiviteten er gått over grensa, og ikke lenger kan kalles en hobby, vil du ha rett til fradrag for utgifter du har hatt som kan knyttes til aktiviteten.

En ting man må være bevist på er dersom man mottar et vederlag for å utøve hobbyen sin. Vi holder oss til blogging, dersom jeg for eksempel mottar en Ipad for å skrive en god omtale om Ipad’en så vil dette regnes som skattepliktig arbeidsinntekt (lønn). Derfor skal gaver av verdi føres opp hvis de mottas som et vederlag.

Hvis vi skal grave ekstra dypt i materien så kan vi nevne et lite unntak. Dersom pengene, varen eller tjenesten man mottar er fra samme arbeidgiver og ikke overstiger 1000 kroner så vil det ikke være skattepliktig. Derimot vil du har fradragsrett for utgifter du har hatt til å utføre dette arbeidet. Her snakker vi så lite penger, at minstefradraget normalt vil spise opp denne utgiften, det har derfor liten reell betydning.

Konklusjon? Dersom man selv føler at inntektene fra aktiviteten begynner å bli betydelige, så er man sannsynligvis i ferd med å nærme seg grensen mellom hobby og virksomhet. For min egendel har jeg tenkt at opp mot 20.000 kroner vil være innenfor rimelighetens grenser i forhold til hva jeg legger ned av innsats. Men jeg kommer uansett til å ta vare på alt av kvitteringer i tilfelle jeg har tatt meg for stor frihet. I tillegg har jeg registrert et enkeltmannsforetak som tar seg av eventuelle inntekter som jeg ikke direkte relaterer til bloggvirksomheten.

Håper dette innlegget gjorde det litt klarere, selv om jeg synes regelverket godt kunne vært litt klarere på hvor grensen går.

Share/Bookmark

Comments are closed.