Norges Rikeste: Hans Peter & Kristian Jebsen

Jebsen rederi ble grunnlagt i 1929 av Kristian Jebsen (1901-1967), arvingene etter Kristian Jebsen kontrollerer nå en flåte på over 100 tank-, bulk- og sementskip. I 2010 besluttet selskapet å samle driften av flåten i bergen, mens selskapets andre rederi, gearbulk, forblir i England. Det er tre arvinger, Hans Peter, Kristian og Jan Henrik Jebsen. Jan Henrik ble kjøpt ut for flere år siden og bor nå i sveits. Jan Henrik er forøvrig oppført med en formue på 2 milliarder kroner i 2010.

Hans Peter og Kristian Jebsen har tilnærmet lik formue i 2010, med hver sin drøye 4,3 milliarder innehar de 25 plassen blandt norges rikeste. 

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen er opprettet for å hedre minnet om Kristian Gerhard Jebsen og hans innsats for norsk og internasjonal skipsfart og næringsvirksomhet. Stiftelsen er tilført verdier på anslagsvis 800 millioner kroner, penger som skal komme ulike samfunnsnyttige formål til gode. Det er Aud Jebsen som er initiativtager og donator til stiftelsen, som hun har etablert sammen med sine tre sønner. Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har en forholdsvis omfattende formålsbestemmelse, men i stiftelsens første år vil styret i hovedsak konsentrere støtten om ulike prosjekter innenfor henholdsvis medisinsk forskning og maritim/marimt rettet forskning.

Share/Bookmark

Comments are closed.