Norges Rikeste: Hans Rasmus Astrup

Hans Rasmus AstrupHans Rasmus Astrup (f. 23. mars 1939 i Oslo) er skipsmegler og kunstsamler. Med sine 5,125 milliarder kroner havner han på 16. plass blandt norges rikeste.

Han er utdannet jurist, og er sønn av skipsrederen Nils Ebbesøn Astrup. Da faren døde i 1972 overtok han som fjerde generasjon, ledelsen av skipsmeglerfirmaet Fearnley & Egers Befragtningsforretning A/S, (fra 1980 Fearnleys A/S). Senere ble det opprettet et holdingselskap, som nå er kjent som Astrup Fearnley, der Astrup er eneeier og styreformann, og der alle forretningsområdene til firmaet er inkorporerte som heleide datterselskap.

For et større publikum er han mest kjent for å ha opprettet Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst i Oslo, som ble grunnlagt i 1989 og åpnet i 1993. Det var i midten av 1980-årene, i forbindelse med byggingen av et nytt, stort kontorbygg ved Grev Wedels plass i Oslo, at ideen om å opprette et museum for moderne kunst med utgangspunkt i den store kunstsamlingen hans vokste fram. Som styreformann for museet har han gjort det til et vitalt senter for moderne kunst i Oslo.

Share/Bookmark

Comments are closed.