Norges Rikeste: Johan Andresen jr.

Johan Andersen jrJohan Henrik Andresen jr. (født 1961 i Oslo) er en norsk industri- og finansmann, siden 1998 eier og konsernsjef i industri- og finanskonsernet Ferd, et av Norges største privateide selskaper, og en av Norges mest formuende. I år er han oppført med en forme på 17,7 milliarder kroner, noe som gjør at han plasserer seg som den femte rikeste i Norge (år 2010). En plass han forøvrig har holdt siden i fjor (2009).

Andresen er sønn av Marianne Ebba Therese Bielke og Johan H. Andresen sr.. Han tok en Master of Business Administration ved Rotterdam School of Management, Nederland, i 1993, og har en BA fra Dartmouth College i 1988. Mellom 1989 og 1991 var han ansatt som Product Manager i International Paper Co. i USA. Andresen ble i 1993 partner i Tiedemanns-gruppen, kjent fra 2001 som Ferd. I 1998 etterfulgte han Johan H. Andresen sr. som eier og konsernsjef. Han er dermed femte generasjon i Andresen-familien som eier og leder virksomheten, etter at den første Johan H. Andresen i 1849 kjøpte J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik, drevet med kongelig privilegiebrev utstedt i 1778.

Under Andresens ledelse ble Ferd rendyrket som et industri- og investeringsselskap med vekt på aktivt og profesjonelt eierskap. Konsernet hadde en betydelig vekst. Ved utløpet av 2009 var verdijustert egenkapital rundt 15 milliarder kroner, mot 7,4 milliarder i 2003, og total årsomsetning i selskaper eid eller kontrollert av Ferd utgjorde 26 milliarder kroner, mens antall ansatte er ca. 19 000. I tillegg hadde Ferd finansielle investeringer som omfatter aksjer i nordiske børsnoterte selskaper og små- og mellomstore bedrifter, eierandeler i hedgefond, private equity-fond, aksjefond og infrastrukturfond. Konsernet har også en betydelig eiendomsportefølje og driver eiendomsutvikling.

Andresen har en rekke ikke-kommersielle engasjementer, blant annet i organisasjonen Ungt Entreprenørskap og ungdomsentreprenørenes europeiske paraplyorganisasjon Junior Achievement – Young Enterprise Europe, den liberale tankesmien Civita, og den internasjonale skolen Red Cross Nordic United World College i Fjaler. I 2006 tok Andresen initiativ til et samarbeid mellom private og offentlige interesser om en stor norskbasert mikrofinansinstitusjon for å fremme utvikling i fattige land. Dette ledet i 2008 til etableringen av NMI – Norsk mikrofinansinitiativ, som har en forvaltningskapital på 600 millioner kroner, halvparten gjennom de private selskapene Ferd, DnB NOR, KLP og Storebrand, den andre halvparten gjennom statlige Norfund. Fra 2009 har Andresens filantropiske virksomhet i hovedsak vært kanalisert gjennom Ferd Sosiale Entreprenører. Dette er et eget forretningsområde i konsernet, og støtter sosiale entreprenører gjennom økonomiske bidrag og personlig innsats fra Ferd-medarbeidere. Formålet er å bidra til at mennesker, særlig barn og unge, får muligheten til å utvikle seg og sitt potensial.

Share/Bookmark

Comments are closed.