Norges Rikeste: Kjell Inge Røkke

Kjell Inge RøkkeKjell Inge Røkke (født 25. oktober 1958 i Molde). Han eier holdingselskapet TRG Holding, som er største aksjonær i det børsnoterte industrikonsernet Aker ASA med 66,6 prosent av aksjene. TRG Holding har en total årsomsetning på mer enn seksti milliarder norske kroner. Røkke har i 2010 en formue på 8,65 milliarder kroner, dette gjør ham til Norges 10. rikeste person.

Røkke er opprinnelig fisker, og startet sin yrkeskarriere som maskinsmører ombord på en fisketråler i Alaska. Hans forretningskarriere begynte med kjøpet av en 69-fots tråler i 1982 i USA. Med dette som utgangspunkt bygget han opp en global virksomhet innen fiske som startet med American Seafoods Company i Seattle.

I 1994 samlet Røkke sine bedrifter i det norsk-amerikanske konsernet Resource Group International, Inc. (RGI) lokalisert i Seattle. I 1996 kjøpte RGI aksjer i Aker og ble største aksjonær og fusjonerte senere Aker og RGI til Aker RGI ASA. Aker RGI kjøpte i 2000 gjennom sitt datterselskap Aker Maritime store aksjeposter i Kværner. Han var 2000–2004 eneaksjonær i Aker RGI ASA, men etter økonomiske problemer gjennomførte han en større reorganisering av sine interesser i 2004. Aker ble re-etablert som nytt morselskap med virksomheter fra det tidligere Aker RGI og Kværner som datterselskap. Det «nye» Aker ASA ble børsnotert i september 2004. Han har dessuten store eierinteresser i Molde Fotballklubb.

Gjennom eierandelen i Aker ASA har Røkke avgjørende kontroll i Aker Solutions ASA (tidligere Aker Kværner), Aker Seafoods, Aker American Shipping, Aker Material Handling og Aker Capital. Aker ASA har også en minoritetsinteresse i Aker Drilling.

Røkke har dysleksi, men mener selv at det har hjulpet ham til å komme dit han er. Kjell Inge bor på Skøyen i Oslo.

Share/Bookmark

Comments are closed.