Norges Rikeste: Odd Reitan

Odd ReitanOdd Reitan (født 11. september 1951 i Trondheim) er forretningsmann og gründer som er mest kjent for å ha startet butikkkjeden Rema 1000. I 2010 er han oppført med en formue på 19 milliarder kroner, noe som gjør ham til Norges 4. rikeste (år 2010).

Odd Reitan kaller seg «colonialmajor». Det innebærer at han er adm.dir. og styreleder for morselskapet Reitangruppen AS, og styreformann for alle forretningsområdene. Odd Reitan har vært kjøpmann hele livet. Han har utdannelse fra Norsk Kjøpmannsinstitutt (nå Norges Varehandelshøyskole), og etter eksamen åpnet han sin første forretning i 1972.

Den første dagligvarebutikken i Reitangruppen, O. Reitan Kolonial, ble etablert i Trondheim i 1948 av Margit og Ole Reitan. Deres sønn, Odd Reitan, begynte allerede i ung alder å arbeide i denne butikken og utviklet derigjennom en ambisjon om å bygge opp en større dagligvarekjede basert på et lavpriskonsept. Den første ekspansjonen fant sted i 1972 da Odd Reitan åpnet AS Sjokkpris i Trondheim, noe som senere ble etterfulgt av ervervet av ytterligere fem butikker i Trondheimsområdet i perioden 1973-79.

Ideen om å skape noe mer enn en lokal dagligvarekjede ble unnfanget under en europeisk studietur som Ole og Odd Reitan foretok, hvor de for første gang ble presentert for større og mer velutviklede lavpriskjeder. Tilbake i Norge ble erfaringen lagt til grunn for et franchisebasert lavpriskonsept skreddersydde for det norske markedet. Basert på dette nye konseptet ble den første REMA 1000-butikken åpnet i Trondheim i 1979.

I 2001 det ble gjennomført en fusjon mellom Narvesen ASA og REMA 1000 International AS. Både Narvesen og REMA 1000 International hadde gjennom målrettet og langsiktig satsing opparbeidet seg betydelig markedsposisjoner innen sine respektive segmenter i Norge. Med et solid fotfeste i hjemmemarkedet har nordisk og internasjonal vekst vært ansett som et sentralt satsningsområde for begge selskapene. Fusjonen bidro i stor grad til fellesambisjonen om å danne et norskbasert selskap som kan spille en aktiv rolle i restruktureringen av den nordiske og internasjonale handelsnæringen.

Reitangruppens eiendomsvirksomhet ble etablert i 1977. Siden 1995 har Reitan Eiendom AS vært et rendyrket eiendomsselskap.

Rema har siden 1990-tallet vært styrt fra Lade gaard, som Odd Reitan kjøpte fra Trondheim kommune for 12 millioner kroner i 1992.

Reitan har siden tidlig på 90-tallet vært en av de mest mediaprofilerte forretningmenn i Norge. Og han legger ikke skjul på at han er trønder.

Share/Bookmark

Comments are closed.