Norges Rikeste: Ole Gunnar Selvaag

Ole Gunnar SelvaagOle Gunnar Selvaag (født 1946) er næringslivsleder, i 2010 har han 4,55 milliarder kroner i formue, og har 21. plassen blandt Norges rikeste.

Han var konsernsjef i Selvaag Gruppen, som omfatter blant annet Selvaag Forvaltning, Selvaag Invest, Selvaag Pluss og Selvaag Eiendom. Selvaag er også styreleder i Mulholland Holding AS som eier over 40 % av aksjene i Selvaag Gruppen, og har også en rekke andre styreverv. Selvaag er også eier og leder av Ogs Holding. Ole Gunnar Selvaag er sønn av bygningsentreprenøren Olav Selvaag og bror til forretningskvinnen Cecilie Nustad.

Ole Gunnar Selvaag (62) har vært konsernsjef i Selvaag Gruppen siden 1986. Han meldte i en pressemelding i 2008 at han gir seg som konsernsjef. I pressemeldingen fra Selvaag-konsernet går det også frem at under hans ledelse har selskapet vokst betydelig og det er skapt store verdier. Ole Gunnar Selvaag var tidlig ute med, i nyere tid, å satse på utleieboliger og har lagt stor vekt på utvikling av levende bydeler med de attraktive urbane kvaliteter.

Spesielt har han de senere årene ivret for at også den svakere del av befolkningen igjen bør ha et boligtilbud. I den forbindelse har han pekt på at tilstanden er omtrent som den var for seksti år siden da Ekeberghuset brøt de fleste bygningslover og forskrifter for å redusere kostnadene ned mot 1/3 av datidens nivå. Offentlige krav, lover og forordninger hindrer at det kan bygges anstendige boliger til priser som er overkommelige for de svake i samfunnet. Selskapet har de senere årene levert kompaktboliger til langt under rådende markedspris sammenlignet med hva konkurrenter har tilbudt.
Ole Gunnar Selvaag tok i 1990 initiativet til å starte Embra Sement som en konkurrent til monopolbedriften Norcem. Gjennom 10 års virke ble det klart demonstrert at det har stor samfunnsmessig verdi å ha reell konkurranse som øker effektiviteten og reduserer pris, heter det i pressemeldingen.

Under Ole Gunnar Selvaags ledelse har selskapet gjennom innovasjon og forretningsutvikling fått frem konsepter som Plussboliger, som er boliger med opplevelser, service og trygghet, og en internasjonal stor minilagervirksomhet gjennom selskapet City Self Storage.

Videre har Ole Gunnar Selvaag vært idegiver til softwareutvikling som har skapt redskaper med “intelligente tegninger ” (BlueThink) som lærer og husker feil så de ikke blir gjentatt og gode løsninger slik at de kan repeteres.

Ole Gunnar Selvaag har engasjert seg i kunst- og kultursatsing og har videreført sin fars tradisjon med utplassering av skulpturer i bo- og nærmiljøer. Satsingen er også videreført gjennom konkurranser og stipendordninger samt Peer Gynt Suiten med skulpturer på Løren. Som leder har han også vært en aktiv talsmann for bedrifters samfunnsansvar gjennom å fokusere på bedriftens verdigrunnlag og alltid demonstrere en kompromissløs holdning til høy etisk standard i en bransje med blandet renommé. Fra årsskiftet vil Ole Gunnar Selvaag bruke mer tid på å ivareta eierinteresser også utenom Selvaag Gruppen, deriblant hans selskap Ekely Holding, som driver forretnings- og eiendomsutvikling i Farsund. Ole Gunnar Selvaag vil samtidig være aktiv i Selvaag Gruppens styre og forvaltningen av gruppens engasjementer innenfor kunst og kultur.

Av pressemeldingen går det frem at Selvaag er et solid selskap med store underliggende verdier. Selskapet har en totalbalanse på 6,9 milliarder kroner. Verdijustert egenkapital er ca 3.3 milliarder kroner som representerer en 10-dobling av selskapets verdi siden 80-tallet. Selskapet hadde i 2007 en omsetning på nær 1,8 milliarder.

Selvaag Gruppen er et familieeiet holdingselskap som eies av Ole Gunnar Selvaag, Olav H. Selvaag og Frederik Selvaag. Selskapet har siden 1940-tallet bygget rundt 50.000 boliger i Oslo og på Østlandet. Konsernet har fokus på bolig- og eiendomsmarkedet og har ca. 500 medarbeidere.

Share/Bookmark

Comments are closed.