Norges Rikeste: Petter Olsen

Petter OlsenPetter Halfdan Rudolf Fredrik Olsen (født 7. februar 1948) er investor, yngre bror av skipsreder Fred. Olsen og medlem av shippingfamilien Olsen som eier Fred. Olsen & Co. I 2010 er han oppført med en formue på 4,4 milliarder og holder med dette 24 plassen blandt norges rikeste.

Olsen er majoritetseier i forvaltningsfirmaet Firmament, og eier sammen med de tre døtrene sine forvaltningsfirmaet Permanent. Olsen er styreleder i begge disse firmaene. Han eier tilsammen 38 bilder laget av Edvard Munch, hvorav 20 er oljemalerier.  Han eier en av de fire originale utgavene av Edvard Munchs Skrik (1893), i pastell, og har vært involvert i en juridisk feide med broren sin vedrørende den viktige Munch-samlingen som deres far, Thomas Olsen etablerte. I følge hans kones, Henriettes testamente, skulle samlingen overgå til Petter, den yngste sønnen. Fred. Olsen ville ikke anerkjenne dette, og gikk til sak mot sin bror, men tapte i Oslo byrett i 2001.

Petter Olsen har siden 1966 eid Ramme gård som ligger ved tettstedet Hvitsten i Vestby, og fikk i 2009 konsesjon for kjøp av Hauger gård som ligger på andre siden av Hvitsten. Olsen kjøpte opprinnelig Hauger gård fra Norske Skog i 2006, men kjøpet ble den gang opphevet av Landbruksnemnda. I 2006 fikk Olsen over 400 000,- kroner i landbruksstøtte. Siden 1986 har Ramme gård vært drevet økologisk, og det produseres melk, kjøtt, poteter, gulrøtter, tomater og diverse grønnsaker for butikken på gården. Bærekraft og biologisk mangfold ligger til grunn for alle gårdens planer knyttet til jord- og skogbruk. Alle nye bygninger varmes opp av et flisfyringsanlegg, der trevirket skaffes til veie fra rydding og pleie av kulturlandskapet. Flere av husdyrartene på gården er enten bevaringsverdige eller utrydningstruede.

Det satses også på et vidt spekter av kulturarrangementer på Ramme gård, som tar i mot besøkende i helgene og daglig (ikke mandag) i sommersesongen. I tillegg til gårdsbutikk og Diversen Café er det utstillinger, foredrag, konserter og festivaler. Shakespeare-festivalen ble etablert sommeren 2006 og Rokkefestivalen ble gjennomført første gang i 2007. Det er også hagedager på forsommeren og høsten, samt et julemarked.

Petter Olsen planlegger et underjordisk Munchgalleri og museum på Ramme gård, hundre år etter at Edvard Munch kjøpte gården Nedre Ramme.

Share/Bookmark

Comments are closed.