Norges Rikeste: Thomas Fredrik Olsen

Thomas Fredrik OlsenThomas Frederik Olsen, kjent som Fred. Olsen, (født 1. januar 1929). Han er sønn av skipsreder Thomas Olsen og bror av Petter Olsen. I 2010 er han notert med 7,45 milliarder i formue, og han innehar 13. plassen blandt norges rikeste.

Fred. Olsen gikk inn som partner i Fred. Olsen & Co. i 1955 og ledet virksomheten alene til hans datter Anette S. Olsen, ble opptatt som partner i 1993. Allerede i midten av 1960-årene så Fred. Olsen hvilke muligheter som lå innen oljesektoren, spesielt på letesiden, og han var en av initiativtagerne til etableringen av Norwegian Oil Consortium (NOCO) og senere Saga Petroleum A/S. Også innen offshoresektoren har Fred. Olsen & Co. – selskapene vært blant pionerene i Norge. I et raskt stigende olje- og offshoremarked ble det fra 1973 bygget opp en meget slagkraftig offshoredivisjon med Dolphin International Inc., Houston og senere Dolphin A/S, Tananger og Dolphin Drilling, Aberdeen som operasjonsselskaper.

Virksomheten i Aker-gruppen, som frem til 1970-tallet var vokst til landets største industriarbeidsplass, ble omstrukturert fra bygging av skip til konstruksjoner og service for offshore næringene. Rederiet var en pådriver i forbindelse med byggingen av de kjente Aker H-3-riggene og kontraherte i begynnelsen av 1970-årene selv flere enheter. Dolphin, som opererer riggene, har markert seg som et internasjonalt selskap og gjennomført store offshoreoppdrag i Nordsjøen, Middelhavet og Mexico-gulfen samt utenfor Syd-Amerika, Alaska, Sakhalin, Australia og Indonesia. Dolphin-selskapene var også tidlig aktive innen relaterte tjenester som prosjektering, brønnvedlikehold, dykkertjenester og fjernstyrte undervannsfartøy. Disse aktivitetene er senere solgt.

Fred. Olsen Production AS ble etablert i 1994 og har utviklet en rekke prosjekter innen flytende oljeproduksjon. I 1997 ble offshore- og energi-aktivitetene samlet i Fred Olsen Energy ASA (FOE), et nytt, selvstendig selskap. I forbindelse med en vellykket aksjeemisjon på ca. USD 285 mill. FOE er kontrollert av Olsen-selskapene Bonheur og Ganger Rolf, notert på Oslo Børs.

Fred. Olsen var i flere år styreformann for Aker-gruppen.

Share/Bookmark

Comments are closed.