Norges Rikeste: Trond Mohn

Trond mohnTrond Mohn (født 3. mars 1943 i Buckie i Skottland). Trond Mohn er siviløkonom («diplomkaufmann») fra Universitetet i Mannheim i 1970, og med sine 9,85 milliarder kroner er han Norges 8. rikeste i 2010.

Han ble ansatt i Frank Mohn AS i 1970 og ble administrerende direktør i selskapet i 1986. Frank Mohn AS er et familieforetak som ble startet i 1938. Firmaet produserer i hovdsak rør og pumpesystemer for rederi og oljeindustri, men og utstyr for oljevern og brannslukking. Det meste av produksjonen foregår ved Fusa og Flatøy. Firmaet er å regne som en av hjørnesteinsbedriftene i Bergen. Et mer “kjent” navn på selskapet er muligens FRAMO.

Trond Mohn er en stor bidragsyter til norsk idrettsliv og forskning og har en rekke tillitsverv. Han har blant annet støttet byggingen av en ishall i Bergen Vest med 15 millioner kroner og i 2006 bidro han med over 45 millioner kroner for å bygge nye fotballbaner i Bergen og 100 millioner til Universitetet i Tromsø. I 2009 gav han Tromsø Idrettslag en gave på 10 millioner for å støtte klubben i et økonomisk vanskelig år. Totalt har han gitt over 700 millioner i pengegaver til forskjellige formål innen utdanning, forskning og idrett.

I tillegg til de gavene han har gitt, har han også blitt nektet å gi gaver. Høsten 2006 ønsket Mohn å sette Høgskolen i Bergen i stand til å bygge nytt høyskolebygg. Men da han møtte opp på kunnskapsdepartementets kontorer med en gavepakke på 300 millioner, ble tilbudet avvist. Ettersom kunnskapsminister Øystein Djupedal like før hadde gitt klarsignal til nybygg til Kunsthøgskolen i Bergen med betingelse av private investorer, ble avvisningen oppfattet som overraskende. Statssekretær Per Botolf Maurseth sa at et slikt prosjekt ville gi økt press i økonomien.

Han var medlem av representantskapet i Bergen Bank (nå DnB NOR) i perioden 1984 til 1989. Trond Mohn er forøvrig kommandør av St. Olavs Orden.

Share/Bookmark

Comments are closed.