Norges Rikeste: Yuhong Jin Hermansen

Yuhong HermansenYuhong Jin Hermansen (født i Kina 1968) er en av Norges rikeste kvinner og enken etter Folke Hermansen. I 1995 flyttet Yuhong til Norge og Stavanger, og i mars 1998 ble hun gift med Folke Hermansen. Hun eier mer enn halvparten av aksjene i konsernet Folke Hermansen AS, der Det Stavangerske Dampskibsselskab er kjernen. Yuhong Jin Hermansen er i 2010 oppført med en formue på 5 milliarder kroner, dette gjør henne til Norges rikeste kvinne og Norges 18. rikeste totalt sett.

Harald Carsten Folke Hermansen (født 9. juni 1945, død 5. oktober 2006) var en gründer og forretningsmann fra Stavanger. Han var aktiv høyrepolitiker, og satt som daglig leder og eier av bl.a. Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD). Kapital verdsatte formuen hans i 2006 til 5 milliarder, noe som ga ham en 18. plass blant Norges rikeste og en suveren førsteplass i Stavanger.

Hermansen startet karrieren i 1966 som salgssekretær for Electrolux i Stavanger. Utover 1970-tallet etablerte han seg som en viktig aktør i Stavangers næringsliv gjennom sitt eierskap i Elektrosenteret AS. Videre gikk veien til Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD), hvor han i løpet av 1980-tallet kjøpte seg opp litt etter litt til han i 1991 hadde full kontroll. Gjennom sitt eierskap har Hermansen forandret selskapet fullstendig. I 1989 opprettet han en ny avdeling for internasjonal shipping, med base i Shanghai. I tillegg er selskapet store på fergetransport og lokaltrafikk i Rogaland.

I 2002 kjøpte Folke Hermansen, sammen med Stangeland Maskin, Cator og Norsea, en 100 mål store tomt på Risavika i Sola kommune, hvor det gamle raffineriet til Shell hadde vært. På tomten er det nå planer om en energipark og havn, som skal bygges i samarbeid med Shell, Statoil og Lyse Energi.

Han eide en rekke eiendommer i Stavanger-området, blant annet det ærverdige Ankerbygget hvor skipsreder Sigval Bergesen tidligere holdt til. I tillegg eide han en 146 000 mål stor tomt på Hardangervidda, kjent som Vestre Vollene, som han i november 2005 kjøpte for 111 millioner kroner av etterkommerne til Ferdinand Bertelsen. Kjøpet skapte mye oppstyr og gjorde Hermansen kjent over hele landet.

Folke HermansenHoldingselskapet Folke Hermansen AS, som blant annet eier DSD, hadde i 2004 driftsinntekter på 792,1 millioner kroner og et resultat på 783,1 millioner kroner. I 2005 ble det tatt ut et rekordstort utbytte på 578 millioner kroner til Hermansen og familien.

Hermansen har gitt flere store beløp til diverse institusjoner. Dette er noen av formålene som har nytt godt av Hermansens generøsitet:

  • 10 millioner til nytt konserthus i Stavanger
  • 4 millioner til et IKT-professorat ved Universitetet i Stavanger
  • 50 millioner til kreftforskning ved Stavanger Universitetssykehus

I tillegg har blant annet Oljemuseet mottatt penger fra Hermansen, og han var sentral i finansieringen av Viking Stadion. Det Stavangerske Dampskibsselskabs Stipendiefond deler ut hvert år flere tusen kroner i stipend til studenter som har tatt eksamen ved St. Olav videregående skole i Stavanger.

Share/Bookmark

Comments are closed.