Operasjon trygd

Vi lever i et land hvor fellesgodene i stor grad blir utbetalt basert på tillitt. Desverre er det en stadig større gruppe som ikke bryr seg så veldig mye om etikk og solidarisk tankegang, og utnytter denne tillitten på det groveste. Dette setter hele systemet i fare, og skaper mistro og misnøye blandt de som betaler skatt og de som hever rettmessige trygdeytelser.  Senest for et par uker siden kunne vi lese om Somaliere som skilte seg etter norsk lov, men fortsatt var gift etter “muslimsk lov”. Følgelig kunne de heve ensligforsørger støtte, selv om de i praksis levde under samme tak. Dette er bare toppen av isfjellet. Det norske folk snyter på skatten og gir falske opplysninger for å heve urettmessig støtte. Hos Hegnar kunne vi i dag lese at over 7000 personer har svindlet staten for milliarder av kroner, kroner som kunne vært brukt til å bedre helsevesnet, bedre eldreomsorgen og sørge for en god skole. Etter som sakene blir slått opp i media, melder stadig flere “skilte” at de har funnet sammen. Så kanskje medias fokus bør være enda sterkere.

I nederland har politiet gått enda lenger enn i Norge, der monteres det skjult elektronisk sporingssystem i bilene til trygdede, deretter kartlegger de mønster. Kjører den trygdede hjemme fra kl. 07.50 hver dag, og hjem kl. 16.00? I så tilfelle er det på tide å kontrollere om det faktisk jobbes svart. Må vi gå så langt i norge, eller kan vi fortsatt ha tiltro til at folk er ærlige og følger de lover og regler som er satt? Er staten for dumsnille? Jeg håper og tror at majoriteten ønsker å følge reglene som er satt, og i et hvert samfunn vil gauskurven gjøre seg gjeldene, vi vil alltid ha noen som utnytter systemet, men majoriteten er lovlydige og følger regelverket. Så får vi bare håpe at ikke kurven forskyver seg for mye mot venstre, og at skattepresset for de som fortsatt betaler sin skatt med glede ikke blir så høyt at noe drastisk må gjøres…

Det er mange måter å svindle felleskassen på, noen har kanskje mer aksept hos det jevne lag enn andre. Man kan få utrettmessig uførestøtte, barnetrygd og k0ntantstøtte, svart arbeid, bruk av arbeidsgivers bil privat, urettmessig bruk av egenmeldinger osv.

Kjenner DU noen som bevist utnytter systemet? Du har lov til å melde i fra, og det bør du gjøre for fellesskapet og for å opprettholde velferdssamfunnet! Send en e-post til NAV

Hegnar.no 30.08.2010

Dinside økonomi

Et krav å få være hjemme? – Kommentar til dagbladets artikkel 23. august

Share/Bookmark

Comments are closed.