Prisen av lykke

Det forskes på mye rart, og nå har noen forskere ved Princeton University regnet ut hva du bør ha i årslønn for å være mest mulig lykkelig.

Resultatet de fant er at høyere lønn faktisk gjør deg lykkeligere, men bare opp til 75.000 dollar.
Hvis vi korrigerer for kjøpekraft og korrigerer for diverse parametre i følge Eurostats database, så tilsvarer dette en norsk lønn på 727.371 kroner (jeg regner med at det er netto og ikke brutto vi snakker om, se det sier undersøkelsen ingen ting om).

Men det man altså har funnet er at høyere inntekt gir lykke, inntil et visst nivå. Har man for lite penger vil dette kunne føre til emosjonell smerte og gjøre deg ulykkelig (amen, det kan jeg skrive under på).

Folk blir altså gladere desto mer penger de har, men bare opp til et visst nivå. Når man tjener over 75.000 dollar vil ikke mer penger føre til mer lykke, selv om det kan få folk til å se på seg selv som bedre og mer suksessrike. Det blir kanskje litt som med medisin? Selv om man blir frisk av å ta en tablett, så blir man ikke nødvendigvis dobbelt så frisk av å ta to.

I tillegg til å sette et mål på hvilken inntekt som gjør en lykkelig, så har forskerne også studert om mer penger kan gi mer lykke fra dag til dag og om mer penger gir større generell livsglede.
Studien avdekker at dobling av inntekt fører til mer generell livsglede. Selv for husholdninger som tjente mer enn 120.000 dollar (737.820 NOK).
Men hvis de så på “dag til dag” lykken, og i hvilken grad folk hadde opplevd glede, latter, smil, sinne, stress eller bekymring dagen før, så hadde høyere lønn kun en positiv effekt opp til 75.000 dollar.

Alle seriøse forskere konkluderer i bunn av undersøkelsen sin, og denne gangen forklarer forskerne resultatene med at mer penger fører til at man kan kjøpe seg mer gleder, men med veldig mye penger så nyter man gledene mindre.

– Det er trolig at 75.000 dollar er det som trengs for å føle velvære, man har råd til å være med folk man liker, å slippe smerte og sykdom samt å ha fritid, sier en av forskerne til inc.com

Jeg er vel skeptisk til om man kan sette et likhetstegn mellom en lønn på 727.371 kroner og lykke, men at en viss grad av økonomisk frihet fører til økt livskvalitet er jeg helt sikker på. Tidligere har jeg sagt at det er en ting som er verre enn kjærlighetssorg og det er pengetrøbbel. Til en viss grad står jeg ved det, for når kontoen er tom og regningene fortsetter å komme blir i hvertfall jeg veldig lei meg og bekymret for fremtiden. Penger er ikke alt, når man har nok av dem, men har man ingen penger så fremstår de som særdeles viktige.

Share/Bookmark

Comments are closed.