Råd og tips når økonomien svikter

Dersom du får økonomiske problemer kan du får hjelp enten av kommunen, som tilbyr økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning, eller av en privataktør som for eksempel Betalingsmegleren. Men det er flere ting du selv kan gjøre for å få kontroll over økonomien.

1) Åpne all post.

Finn fram alle regningene og legg dem i en bunke. De regningene som forfaller først kan du legge øverst.

2) Ta kontakt med kreditorene.

Kom raskt i gang med å ta kontakt med kreditorene og inkassobyråer for å utsette forfallsdatoer som du ikke klarer å overholde. Når du har fått utsatt forfallsdatoen unngår du unødvendige og irriterende gebyrer og du skaffer deg tid til å legge en plan. Kreditorene er også tjent med at du får en ny betalingsplan som du greier å betjene.

Kontakt inkassobyrået og be om at kravet deles opp i flere månedlige rater. I noen tilfeller kan du redusere rentene eller hovedkravet, avhengig av avtalen mellom inkassobyrået og fordringshaveren.

Husk at barn under 18 år er umyndige og kan ikke bestille varer hvis du ikke har underskrevet bestillingen. Verken bedriften eller inkassobyrået har rett til å inndrive slike krav. Kontakt fordringshaveren og send varer i retur. Dersom du er usikker på om inkassobyrået følger spillereglene, kan du kontakte inkassoklagenemnda for råd og veiledning.

3) Sjekk om kravet er riktig.

Dersom du er helt eller delvis uenig i kravert, bør du skrive til (gjerne pr. e-post) fordringshaveren og ta opp dette. Kommer du til enighet, vil det kunne lette byrden og du slipper flere krav. Du bør uansett sjekke om inkassobyrået har beregnet riktige renter, salærer og gebyrer. Du skal ikke betale mer enn inkassobyrået maksimalt har rett til å kreve.

4) Lag oversikt over dine inntekter og utgifter.

Ta et stykke papir, sett opp de inntektene du har og alle utgiftene. Regninger som må prioriteres først er; Strøm, husleie og underholdingsbidrag og lignende.

5) Søk hjelp i tide.

Et økonomisk problem forsvinner ikke av seg selv, det vokser og blir større for hver dag du utsetter å gjøre noe med det. Ta grep i dag! 

6) Her får du gratis rådgivning

Kommunen kan gi deg gratis økonomiske råd og veileding. For å komme i kontakt med en rådgiver tar du kontakt med kommunens servicekontor, NAV-kontoret eller du kan finne informasjon på kommunens hjemmesider.

7) Her får du best hjelp til hele den tunge prosessen

Kommunen er et gratis tilbud, og ofte har de lang ventetid og begrenset med ressurser. Ønsker du å få dedikert hjelp og tett oppfølging kan et privat selskap være å anbefale. Mye av kostnaden ved å benytte dedikerte folk vil bli dekket i selv prosessen med å refinansiere og forhandle med kreditorene. Du sitter igjen med full kontroll over din egen økonomi, og betalingsplan for å komme deg ut av krisen. Det er dessuten helt gratis å få et tilbud om hjelp!

8) Uansett hvor du søker hjelp, sørg for å samle følgende i en perm:

 • De tre siste lønns-/trygde-/stønadsutbetalingene
 • Kvitteringer for store og faste utgifter
 • Skatteoppgjør og likningen for siste skatteår
 • Oversikt over gjeld, boliglån og andre lån (se for eksempel årsoppgaven som kommer sammen med selvangivelsen)
 • Eventuelt innkalling til forliksrådet
 • Eventuelt begjæring om utlegg
 • Du kan få hjelp til følgende:

 • Lage et budsjett – hva du har av inntekter og utgifter, hva du har til disposisjon per måned, og hva som er igjen til å betale ned gjeld med. Råd om hva du bør gjøre for å få balanse i budsjettet.
 • Lage oversikt over hvem du skylder penger, og hvordan du kan betale det du skylder
 • Kontakte kreditorene, for å inngå en avtale om nedbetaling.
 • Søke gjeldsordning.
 • 9) Hvis du har svært alvorlige gjeldsproblemer?

  Du trenger ikke leve resten av livet som gjeldsslave. Personer med alvorlige gjeldsproblemer kan få kontroll over økonomien gjennom en gjeldsordning. Før man søker gjeldsordning, må du ha forsøkt å komme til en avtale på egenhånd med kreditorene. Det er bare du som kan ta initiativ til en gjeldsordning. Kreditorene kan ikke søke om dette. Søknad om gjeldsordning går til namsmannen, dvs. lensmannen eller byfogden. Du må bruke et eget skjema for å søke om gjeldsordning.

  Men før du kommer så langt er det altså veldig mye du selv kan gjøre! Det viktigste rådet jeg kan gi er; Stopp opp, og ta kontroll i dag. Problemet er større i morgen.

  Share/Bookmark

  Comments are closed.