Revurdering av syn på verdien av eiendom?

De fleste har fått inn med morsmelken at det å investere i eiendom og bolig er den beste investeringen vi kan gjøre. I følge tre eksperter på området, Frank Jullum, Ola Grytten og Øystein Dørum, kan det være slutt på tiden hvor penger plassert i bolig er ensbetydende med stor og sikker avkastning. De argumenterer med at flere av de parameterne som tidligere har ført til en verdiøkning på hele 338% siden bunn nivået i 1992 ikke lenger er tilstede. I denne perioden har mange spekulanter tjent gode penger på eiendom, og for den “vanlige” boligeier har det ført til at lånet raskt kom innenfor 60% og dermed bankens beste rente. Men nå er det altså slutt, skal vi tro ekspertene.

hus som står aleneFrank Jullum peker på at noe av grunnen til den store økningen skyldes at nivået var kunstig lavt etter bankkrisen og at husholdningene var i stand til å ta opp gjeld. Disse parameterne ser vi ikke i dagens marked. Bankkrisen vi så i 1991-1992 kom svært overraskende på folk, og når arbeidsledigheten steg preget pessimisme markedet. Den store byggeboomen fra tidligere år ga større tilbud enn etterspørsel og følgelig stupte prisene. 80-tallet var jappetidens glansperiode, og verdier i form av kreditter ble pøst ut i markedet. Renten var under likevektsnivået, og det hele endte i en boble som førte til et krakk. Dette har skjedd før, men det er ingen ting i dagens marked som tyder på at vi vil se et nytt krakk nå, mener Jullum.

Prisene på bolig stiger ikke like mye i år som i fjor, og prisstigningen på boliger har flatet ut. Dette er et godt tegn med tanke på et nytt krakk, og minker faren for at vi vil oppleve det nå. Noe av det som bremser prisstigningen er at vi allerede har så mye gjeld at vi ikke har mer å gå på. Gjennomsnittsgjelden har økt fra 1,3millioner i 2003 til 2millioner i 2008.

Nå har ikke det at prisene flater ut så mye å si for dem som sitter i boligmarkedet med egen bolig, de som risikerer å rammes er de som kjøper seg inn i markedet for å tjene penger. Går man inn i boligmarkedet nå med liten egenkapital, og prisene faller vil man fort tape store penger. Derfor anbefaler de tre ekspertene at man heller setter pengene i banken enn å prøve å tjene penger på å spekulere i bolig.

Fortsatt vil jeg si at det lønner seg å eie bolig hvis man har mulighet til det, men dersom man utover dette ønsker å spekulere så er nok ikke 2010 det rette året å gå inn med sparepengene. Så gjenstår det å se om ekspertene har rett, men at prisene har steget mye mer enn lønningene de siste årene er det ingen tvil om, så da er det vel en naturlig prosess at boligprisene stopper opp litt og venter på at løningene skal følge etter.

Share/Bookmark

Comments are closed.