Ser DU faresignalene?

pengerDe siste seks måneder har en av fire nordmenn fått betalingspåminnelse, og nærmere hver tredje nordmann sier at de har brukt opp lønningen innen neste utbetaling minst én gang. For en av ti vokser gjelden til banken eller kredittkortselskapene, selv om man hadde ambisjoner om å holde økonomien i balanse. Menn viser flere negative utviklingstegn i økonomien enn kvinner. Dette er noen av resultatene fra en undersøkelse gjennomført av Synovate.

Undersøkelsen har sett på om folk har merket faresignaler i egen økonomi og hva de eventuelt har gjort med det. Ni av ti oppgir at de har god kontroll med egen økonomi. Følelsen av kontroll er en indikator på om privatøkonomien er sunn, men likevel ingen garanti. Det er ikke sikkert folk ser hva som kjennetegner en usunn utvikling av egen privatøkonomi. Hvis man overser de første signalene, så kan situasjonen fort bli uoversiktlig og i verste fall føre til at man virkelig mister kontrollen.

Bekymringer over egen økonomi har holdt mer enn 200 000 nordmenn våkne minst én gang per måned. Selvstendig næringsdrivende er overrepresentert. Tidene vi nå er inne i (finanskrise) kan ha bidratt til at andelen for denne gruppen er høyere enn snittet. De som oppgir at de ikke lenger har kontroll over egen økonomi er også mye mer utsatt for å miste nattsøvnen. Nesten en tredjedel av de som ikke har kontroll over egen økonomi sier at det har gått ut over nattesøvnen, mot kun fire prosent i gruppen som sier de har god kontroll over økonomien. De mest vanlige faresignalene er imidlertid at lønningsposen er tom før neste utbetaling og at regninger ikke betales i tide. Henholdsvis en av tre og en av fire svarer at de har opplevd dette i løpet av de siste seks måneder. Menn og husholdninger med bare én person, er overrepresentert når det gjelder betalingspåminnelser.

Selv for gruppen som oppgir at de har god kontroll over økonomien, svarer en relativt stor andel at de bruker opp lønnen før neste lønnsutbetaling eller at de får betalingspåminnelser. Hvor god oversikt har vi egentlig over økonomien? – Det kan være lurt å ta en ekstra gjennomgang og sjekke at utgiftene harmonerer med inntekten. Å ha kontroll over økonomien gir som regel færre bekymringer.

Tiltak for å bedre situasjonen

Tre av fire som viser tegn til faresignaler i sin økonomi, har tatt advarslene alvorlig og gjort ett eller flere tiltak. Jevnlig sparing og opprettelse av budsjett er blant de tiltakene flest oppgir for å forbedre den økonomiske situasjonen. Andre tiltak er:

  • Bygg opp buffer og se om det er utgifter du kan redusere midlertidig eller helt
  • Betal ned kredittkortgjeld
  • Kontakt banken for råd, – bør man gjøre noe med nedbetalingstiden eller utsette avdrag for å komme over kneiken?
  • Betal regningene i tide
  • Kontakt kreditorer ved eventuelle betalingsproblemer for å komme til enighet om tilbakebetalingsordning

Hjelp til å refinansiere? Ta kontakt!

Share/Bookmark

Comments are closed.