Sett deg mål

Ønsker du en forandring i livet er det svært nyttig å sette mål. Ingebrigt Steen Jensen sa en gang at man skal ha “hårete mål”. Med det mente han at målet ikke nødvendigvis må være mulig å nå, i hvertfall skal det ikke være lett å nå det. Dersom et mål er høyt, må man hele tiden strekke seg maksimalt for å nå det, og endringen/forbedringen vil være bedre enn om målet er lett å nå.

På veien mot det store målet vil det være veldig viktig å sette delmål, disse tjener som en veiviser, og korrigerer inn og gir tilbakemeldinger på veien mot målet. Det fungerer litt som en sekundant i et langrennsløp eller et maraton, du får vite hvordan du ligger an utifra gitt mål, og kan korrigere farten i tillegg til å disponere kreftene.

Hvilke typer mål kan vi mennesker typisk sette oss?

1) Økonomiske mål. Mål som handler om hvilket forråd av penger man ønsker å ha.

2) Sosiale mål. Hvordan ønsker vi å ha det med familien, venner, arbeidskollegaer, kjæreste osv

3) Idealistiske mål. Handler om idealer og verdier, hvordan vi ønsker å bidra til en bedre verden

4) Profesjonelle mål. Mål som sier noe om vår karriere og jobbliv.

5) Mål som gjelder fritid og hobby. Om fritid og hobby, de mål vi ønsker å nå der

6) Åndelige mål. Gjelder vår egen utvikling for å få det bedre og bli den vi aller helst ønsker å være.

Vi har alle forskjellige mål og ambisjoner, men de aller fleste kan si at de har et eller flere mål de jobber mot. Hva kan vi så gjøre for lettere å nå disse målene? Her følger noen gode tips:

1) Ambisjoner. Vi må ønske å nå målet.

2) Målet må klart defineres. Det hjelper ofte å skrive ned målet, og definere det klart.

3) Et skriftlig program. Sett ned på papir hovedmålet, og veien du må gå for å komme dit.

4) Selvdisiplin og utholdenhet. Ikke sett for korte frister eller for ambisiøse delmål, du må orke å gjøre det som skal til for å nå hovedmålet.

5) Rutiner for arbeidet med å nå målet. Endringene som må på plass bør arbeides inn i de daglige rutinene.

6) Kontinuerlig oppfølging. Ta ofte fram arket med delmål og program for å nå målet.

7) Få hjelp av andre. Fortell andre om målet ditt, de kan støtte, oppmuntre og følge deg på veien.

8 ) Tenk ofte på målet, forestill deg hvordan du vil ha det når du når det. Hjelper deg til å holde fokus og moralen oppe.

Men hvorfor feiler noen på veien mot målet? Det finnes fallgruver vi bør unngå.

1) Du ønsker egentlig ikke å oppnå målet, målet er ikke ønskverdig.

2) Du orker ikke gjøre endringen eller betale prisen for å nå målet.

3) Målet er for vanskelig å oppnå, eller man har for mange mål som samlet gjør byrden for stor og man når ingen av dem.

4) Du holder ikke fokus, og forandrer mål og vei for å nå målet, du rekker ikke nå et mål før kursen forandres mot et annet mål.

God tur på vei mot DITT mål.

Share/Bookmark

Comments are closed.