Svar på økonomiquiz’en

1 Anta at du har 100 kroner på en sparekonto og rentenivået er 2 prosent pr. år. Etter fem år, hvor mye tror du at du har på kontoen hvis du lar pengene stå i ro for å vokse?

A Mer enn 102 kroner.
B Akkurat 102 kroner.
C Mindre enn 102 kroner.

2 Tenk deg at rentenivået på din sparekonto var 1 prosent pr. år, og inflasjonen var 2 prosent pr. år. Etter ett år, ville du kunne kjøpe mer enn, akkurat det samme som, eller mindre enn i dag med pengene på denne kontoen?

A Mer enn i dag.
B Akkurat det samme som i dag.
C Mindre enn i dag.

3 Tror du følgende utsagn er riktig eller galt? «Det å kjøpe en enkeltaksje gir vanligvis tryggere avkastning enn et aksjefond.»

A Riktig.
B Galt.

Svarene på oppgaven:

1 – A
2 – C
3 – B

Share/Bookmark

Comments are closed.