Displaying posts tagged with

“folk”

Befolkiningsvekst – Vår største utfordring

I denne artikkelen må jeg støtte meg på andre, men personlig synes jeg det er veldig rart at ikke flere setter likhetstegn mellom en populasjons utvikling i dyreriket og vår egen populasjon. Dersom man tar et avgrenset økosystem, feks en øy for å ha et enkelt eksempel å gå ut i fra. Dersom man setter […]

Share/Bookmark

Har vi fattigdom i Norge?

I VG kan vi i dag lese at SV gir opp avskaffelse av fattigdom i Norge. Men hva er fattigdom? Fattigdomsgrensen er det minste inntektsnivået som anses nødvendig for å oppnå en tilstrekkelig levestandard i et gitt land. Med andre ord er det betegnelsen på inntektsnivået der grensen går mellom å ha råd til å […]

Snille nordmenn ber ikke om noe, og får ikke noe

“Snille barn ber ikke, men får heller ikke noe” heter det. Jeg får denne følelsen hver gang jeg reiser i utlandet. Vi nordmenn er vant til å ta hensyn, slipper folk forran oss i køen, ikke være til for mye bryderi for andre og i det hele tatt ha en forsiktig fremferd. Kollisjonen blir påtagende […]

Ser DU faresignalene?

De siste seks måneder har en av fire nordmenn fått betalingspåminnelse, og nærmere hver tredje nordmann sier at de har brukt opp lønningen innen neste utbetaling minst én gang. For en av ti vokser gjelden til banken eller kredittkortselskapene, selv om man hadde ambisjoner om å holde økonomien i balanse. Menn viser flere negative utviklingstegn […]

Ekstrajobb og inntekt

Dersom du ønsker å spe på inntekten din, og har to kvelder eller mer pr uke ledig, kan jeg anbefale deg å intervjue folk via telefon fra sofakroken din (alternativt fra et kontor hvis du bor i Oslo). Det nærmer seg jul, og en ekstra inntekt kan gjøre godt når julestemingen skal i hus. For […]

10 tips for den nyansatte

Jeg snakker av erfaring når jeg sier at det å bytte jobb, eller være nyansatt er en påkjenning. Det er en ny bedriftskultur som skal læres, det er nye datasystemer, det mye nytt faglig og ikke minst skal man lære de nye kollegaer å kjenne. Den første tiden føler man kanskje at man er mer […]

Grådighet, kynisme og totalt mangel på moral

Denne artikkelen vet jeg ikke helt hvor jeg skal begynne, det er ikke sikkert den burde vært skrevet heller, men jeg tar sjansen. Det er ikke første gang jeg har hørt saken omtalt, men det er først i dag jeg har satt meg inn i hva personene faktisk drar inn av penger (personene har navn, […]

Microjobber

Microjobber er et ganske nytt fenomen, og internett er en suveren arena for nettopp å tilby eller utføre småjobber. Jeg har falt for et slikt nettsted, nemlig Fiverr. Det ligger litt i navnet på nettstedet, her kan du utføre eller får utført jobber for $5. Du finner alle typer jobber på denne siden, og folk […]

Besyndelig resultat av vanskelig arbeidsmarked

Gang på gang viser det seg at når kampen i arbeidsmarkedet hardner, så går sykefraværet ned. Faktisk så falt det legemeldte sykefraværet falt med 12,3 prosent i andre kvartal 2010 sammenlignet med samme periode ifjor. – Det kan være flere årsaker til at sykefraværet nå er på vei ned. Noe av nedgangen kan sees i sammenheng med […]

Hva opptar det norske folk?

Jeg tenkte jeg skulle ta en reality check for å finne ut hva som opptar det norske folk en normal fredag i September. I mitt snevre sinn så jeg for meg at det måtte være nok av viktige ting å sette seg inn i. Vi har for eksempel en terrortrussel mot paven, vi har en […]