Displaying posts tagged with

“resultatet”

Snille nordmenn ber ikke om noe, og får ikke noe

“Snille barn ber ikke, men får heller ikke noe” heter det. Jeg får denne følelsen hver gang jeg reiser i utlandet. Vi nordmenn er vant til å ta hensyn, slipper folk forran oss i køen, ikke være til for mye bryderi for andre og i det hele tatt ha en forsiktig fremferd. Kollisjonen blir påtagende […]

Share/Bookmark

Trygd øker ledigheten

Ved hjelp av DMP-modellen har professorene også sett på hvordan ledighetstrygd påvirker arbeidsledigheten. Ifølge modellen er det en klar sammenheng mellom trygd og ledighet: Høyere arbeidsledighetstrygd resulterer i høyere arbeidsledighet. Jeg har tidligere skrevet litt om temaet her Dette resultatet har vinnerne av årets nobelpris i økonomi kommet fram til. Dette viser vel at regjeringen […]

Kveldens Ord: Gausskurven

Normalfordelingen, Gausskurven, er i matematikken (hovedsakelig i sannsynlighetsteori og statistikk) den desidert viktigste fordelingen. En normalfordelt variabel antar ofte verdien som ligger nær middelverdien, og sjelden verdien som har stor avvikelse. Derfor ser normalfordelingen ut som en klokke, og internasjonalt brukes ofte betegnelsen bell curve. Normalfordelingen er statistikkens desidert viktigste fordeling. Dette henger sammen med […]

Bokprosjekt fase I fullført

Da sitter jeg her, litt tom. Klokka er 23.21 en fredagskveld, og jeg har akkurat fullført førsteutkastet til boka jeg har jobbet med i den siste tiden. Det føles litt rart å sitte med et resultat, om enn bare i et førsteutkast. Det er nå bare opp til meg selv og eventuelle samarbeidspartnere å fullføre […]

Lær av de beste

Er det tilfeldig at noen til stadighet utmerker seg med brilliante ideer, som omgjøres til pengemaskiner? Nei, i følge en forskningsrapport utført av tre professorer ved Harvard, Bringham and Insead er det fem nøkkel egenskaper som kjennetegner 25 av verdens mest suksessfulle og inovative ledere. De har dybdeintervjuet 25 av verdens mest vellykkede og inovative […]