Displaying posts tagged with

“samfunn”

Snille nordmenn ber ikke om noe, og får ikke noe

“Snille barn ber ikke, men får heller ikke noe” heter det. Jeg får denne følelsen hver gang jeg reiser i utlandet. Vi nordmenn er vant til å ta hensyn, slipper folk forran oss i køen, ikke være til for mye bryderi for andre og i det hele tatt ha en forsiktig fremferd. Kollisjonen blir påtagende […]

Share/Bookmark

Be a whistle blower

På oppfordring fra Aksjebloggen ønsker jeg å videreformidle et viktig budskap. Det er lett å glemme at bak krigsoverskriftene i dagspressen ligger det svært mange menneskeskjebner, og røster som aldri når ut. I enhver krig er det kun tapere, det går ikke an å vinne en krig. En krig kan føre til en forandring, men […]

Hva opptar det norske folk?

Jeg tenkte jeg skulle ta en reality check for å finne ut hva som opptar det norske folk en normal fredag i September. I mitt snevre sinn så jeg for meg at det måtte være nok av viktige ting å sette seg inn i. Vi har for eksempel en terrortrussel mot paven, vi har en […]

Video Serie: Penger som gjeld V

femte og siste del i serien “Penger som gjeld”. En av de mer pedagogiske og lærerike filmene om hvordan penger skapes i vårt moderne samfunn. Enjoy. Se tidligere episoder her

Cash is no longer King

Jeg har tidligere skrevet om hvordan myndighetene nå anbefaler oss å benytte kontanter når vi handler varer av utelivsbransjen, dette skal minske muligheten for at for eksempel en bar skal kunne stikke unna penger uten å skatte av inntekten. Nå vil myndighetene stramme yterligere inn, og dersom forslaget blir vedtatt vil reglene bli skjerpet fra […]

Sharialån – For godt til å være sant?

De siste dagene har i hvertfall jeg lært noe nytt om Islam og fått et nytt ord å tygge på, nemlig Sharialån. I følge Koranen skal man ikke kunne tjene seg rik på andres bekostning (jeg blir litt svimmel når jeg prøver å ta innover meg den loven, og å se hvordan et moderne samfunn skal […]