Tips når regningsbunken vokser

RegningsbunkeDet er tøffe bud hvis regningsbunken vokser deg over hodet. Hvis lønnen eller sparepengene ikke strekker til å betjene utgiftene, må det sterk lut til. Du må prioritere.

Justér forbruket

Hvordan du innretter deg i forkant, avgjør hvordan privatøkonomien din blir fremover. Den opplagte måten å unngå inkassovarsler i postkassen, er selvfølgelig å betale alle regninger ved forfall. Mangler du til stadighet penger, bør du justere forbruket etter inntekten – ikke bruk mer penger enn du har råd til. Bli heller ikke fristet til å lånefinansiere ting du strengt tatt ikke behøver.

Har regningene allerede havnet i postkassen, bør du prioritere riktig. Slik kan du gjøre det:

1) Kvitt deg med staten: Den verste kreditoren er uten tvil staten. Er du for sen med å betale regningene, løper gebyrer fortere enn svint.
Kunder hos Lånekassen mottar et purregebyr på 280 kroner ved for sen betaling. Utsettes også denne, vil ytterligere 490 kroner påløpe i gebyr – i tillegg til en varsel om oppsigelse av lånet. Riktignok kan du søke om betalingsutsettelse dersom alt ser svart ut. Men rentene vil fortsette å løpe.

Det samme gjelder for NRK-lisensen. I år sendte NRK ut regning for betaling av kringkastingsavgiften midt i fellesferien – med betalingsfrist 31. juli. Betaler du ikke regningen innen fristen, får du 15% i tilleggsavgift, som utgjør ca. 165 kroner.

NB! I denne saken satte imidlertid kulturminister Trond Giske ned foten og NRK lovet at de som betaler innen 11. august ikke skal få purregebyr på regningen.

2) Fjern kredittgjeld: Å bruke kreditten på kredittkortene dine, kan bli svært dyrt. Den effektive renten ligger ofte på over 20% i året. Klarer du ikke å betale kredittkortregningen, kan du ta kontakt med banken eller kortselskapet og be om en fornuftig nedbetalingsplan.

3) Prioritér hjemmet: Skulle du mangle penger til å dekke husleie/boliglån, må du ta affære sporenstreks. De aller fleste bankene er behjelpelige med en utsettelse av lånet, eventuelt en kort periode med avdragsfrihet. Men husk at en utsettelse koster penger – renten løper okke som.

4) Mindre dyrt å skyve på strømmen: Har du kommet i en skikkelig klemme, og må utsette noen regninger, er strømregningen noe du eventuelt kan vurdere å utsette. Dette resulterer i et purregebyr. Venter du for lenge med også denne, vil saken gå til inkasso og strømmen kuttes. For å få strøm igjen, må du i tillegg til å betale det opprinnelig beløpet også betale alle omkostningene, samt et gebyr på 625 kroner.

5) «Billigst» å utsette teleregningen: Betaler du ikke telefonregningene, vil det påløpe purregebyr og til slutt sperring av abonnementet. Telenor krever rundt 250 kroner for å gjenåpne et abonnement.

6) Sørg for å åpne posten så fort du mottar den: Legg gjerne regningene til forfall i nettbanken så fort du mottar dem. Dersom du allerede har en kontoplan bør du overføre nok til utgiftskontoen til at kontoen ikke går i minus i slutten av måneden når alle regningene har forfalt.

Share/Bookmark

Comments are closed.