Trygd øker ledigheten

Ved hjelp av DMP-modellen har professorene også sett på hvordan ledighetstrygd påvirker arbeidsledigheten. Ifølge modellen er det en klar sammenheng mellom trygd og ledighet: Høyere arbeidsledighetstrygd resulterer i høyere arbeidsledighet.

Jeg har tidligere skrevet litt om temaet her

Dette resultatet har vinnerne av årets nobelpris i økonomi kommet fram til. Dette viser vel at regjeringen er inne på rett spor når de vil gjøre det mer lønnsomt å stå i jobb, enn å gå ledig. Samtidig kan jeg ikke helt se hvordan dette ikke vil føre til økt forskjell mellom fattig og rik, men det er sikkert en annen skål. Jeg stusser også på at pensjonister som har et langt arbeidsliv bak seg, skal straffes med ekstra skatt fordi pensjonen deres er for høy. Pensjonen er høy som følge av et langt arbeidsliv, og jeg synes pensjonistalderen bør være en tid hvor de kan få litt igjen for innsatsen.

Her følger informasjon om årets vinnere av årets nobelpris i økonomi. Anbefaler alle å lese, det er så absolutt intressante funn.

Disse får nobelprisen i økonomi

Professor Peter Diamond ved MIT, professor Dale Mortensen ved Northwestern University og professor Christopher Pissarides ved LSE mottar årets nobelpris i økonomi, eller «Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel», melder komiteen mandag ettermiddag.

– De tildeles prisen for sitt arbeid med søkefriksjon i markedet. Kjøpere finner ikke alltid selgere av det de er ute etter, og selgere finner ikke alltid kjøpere av det de tilbyr. Den tiden det tar å «matche» de to partene kalles søkefriksjon. Her har vinnerne gjort et fremragende arbeid, og professorene har bedret vår forståelse av slike friksjoner, uttaler professor Per Krusell ved Institutet för internationell ekonomi ved Stockholms universitet, som sitter i komiteen.

Forsker på ledighet

I tradisjonell økonomisk analyse antas det at prisen tilpasses slik at etterspørselen tilsvarer tilbudet av en vare. Så enkelt er det imidlertid ikke, påpeker komiteen.

Særlig arbeidsmarkedet byr på viktige tilfeller av søkefriksjoner.

– En arbeidstaker med en spesiell kvalifikasjon bruker tid på å finne frem til en arbeidstaker som er riktig for ham. På samme måte bruker en arbeidsgiver tid på å søke etter en potensiell ansatt. Slik kan ledighetens stige, selv når det finnes mange tilgjengelige, relevante stillinger i markedet, sier Krusell.

Økonomene har sammen utarbeidet en ny modell, kalt DMP-modellen (Diamond-Mortensen-Pissarides-modellen), som skal belyse slike problemstillinger i arbeidsmarkedet. Med denne ønsker professorene å forstå bedre hvilken økonomisk politikk som kan bedre flyten av mennesker fra en jobb til en annen.

– Jeg begynte å forske på dette på et tidspunkt da arbeidsledigheten steg, og vi samtidig så en del problemer i måten politikken ble tilpasset dette på, sier Pissarides på telefon til nobelkomiteen mandag.

– Jeg ønsket å forske på noe som kunne bidra positivt for samfunnet direkte, og ikke på noe abstrakt. Her var det et helt reelt problem der jeg mente at økonomer kunne hjelpe.

– Studerer politikken

Sammen med Diamond og Mortensen har Pissarides derfor forsket på situasjoner der flere mister jobben som følge av endringer i økonomien.

– Vi har sett på alle prosessene som følger i kjølvannet av at noen har mistet jobben, og inntil man finner en ny, sier Pissarides.

Særlig hvilken politikk myndighetene fører for å støtte opp om arbeidsmarkedet, har vært viktig i arbeidet, forteller professoren.

– Vi ønsket å studere politikken, og se i hvilken grad den kan redusere tiden det tar for de arbeidsledige å finne ny jobb. Vi ville også se på hvordan vi kan sikre oss at arbeidsledige går inn i mer produktive jobber, og om det er noe man kan gjøre for at de kommer raskere igang.

Pissarides peker på at modellen indikerer at det kan lønne seg å holde folk tett knyttet til arbeidsmarkedet.

– Det trenger ikke nødvendigvis være snakk om dyre arbeidsmarkedstiltak, men om en direkte jobberfaring etter at par måneder uten jobb, slik at personen holder seg i arbeidsmarkedet, sier professoren.

Share/Bookmark

Comments are closed.